Karo lakūnų Jono Vidūno ir Juozo Vilkaičio žūties vieta Bartninkuose

Šis paminklas stovi prie kelio Bartninkuose, Vilkaviškio rajone, kurie labiausiai žinomi dėl 1944 metais per karą apgriautos bažnyčios, kurios griuvėsiai buvo itin pamėgti fotografų, bei Jono Basanavičiaus tėviškės kaimynystės. 1938 metų birželio 2 dieną čia įvyko lėktuvo katastrofa, kuriai atminti šis paminklas ir pastatytas. Iš jame įmontuotų senų nuotraukų žvelgia du labai jauni Lietuvos karo lakūnai, vienam iš kurių žūties dieną buvo 22 metai, kitam dar nebuvo sukakę 25-eri.

Lakoniškas prieš daug metų padarytas įrašas mano pirmo kurso užrašų knygutėje iš kelionės su romuviečiais: Lietuvių karo lakūnų Jono Vidūno ir Juozo Vilkaičio žuvimo vieta (1938 m.).

Lėktuvo pilotas J.Vidūnas gimė 1913 gruodžio 15 d. Veršvų kaime, netoli Leipalingio. 1935 m, baigęs Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, įstojo aspirantu į Kauno karo mokyklą, stažavosi karo aviacijoje. 1938 m. gegužės 14 d., baigęs mokslą ir gavęs jaunesniojo leitenanto laipsnį, J.Vidūnas buvo paskirtas mokiniu lakūnu į 2-ąją oro eskadrilę.
Antrasis pilotas J.Vilkaitis gimė 1916 m. vasario 6 d. Bartininkuose. 1933 m. jis taip pat baigė Marijampolės gimnaziją. Kitais metais buvo priimtas į Kauno aviacijos puskarininkių mokyklos mechanikos skyrių, vėliau perėjo į lakūnų skyrių. Baigęs mokyklą, 1937 m. spalio 30 d. išlaikė lakūno karo lakūno egzaminus. Vėliau tarnavo 2-je oro eskadrilėje. Skaudžiausia tai, kad lakūnas J.Vilkaitis žuvo virš savo tėviškės. (Plieno sparnai).

Paminklas lakūnų Vilkaičio ir Vidūno žūties vietoje

Jaunesnysis puskarininkis Juozas Vilkaitis kartu su jaunesniuoju leitenantu Jonu Vidūnu lėktuvu ANBO 69 skrido virš savo tėviškės. Vėliau žmonės pasakojo, esą prieš atlikdami nesėkmingą kilpą kieme stovėjusiai Vilkaičių šeimai jie išmetė laišką, prikabintą prie smėliu pripildyto šilkinio maišelio – „Matėte, ką mes esame išmokę“. Šeima būtų didžiavusis. Prieš tai abu skrido virš Vidūno tėviškės prie Kalvarijos, tada sėkmingai, o Bartninkuose visų akivaizdoje lėktuvas kliudė kalvelę prie vieškelio.

Labai abejojau, ar po daugelio metų pavyks rasti lakūnų žuvimo vietą. Tačiau miestelyje prie parduotuvės užklupta moteris net nustebo, kad klausinėju, sako, taigi paminklas yra, ir parodė ranka į pietinį pakraštį.

Juozas Vilkaitis palaidotas tėviškėje, Bartininkų kapinėse. Jei norėsite uždegti žvakelę, jo kapas kairėje, netoli prie tako.

Leave a Reply