Valkininkų pranciškonų vienuolynas

Vasarą daugelis pravažiuoja keliu į Vilnių iš Druskininkų, Alytaus ar Varėnos. Grįžtant po dešinei galima pamatyti nuorodą link Valkininkų pranciškonų vienuolyno akmenų. Pavadinti tatai griuvėsiais jau neapsiverčia liežuvis, o liekanomis – neleidžia širdis. Tad tebūnie akmenys.

Valkininkai yra senas ir turtingos istorijos miestas. Pranciškonų vienuolynas jame įsteigtas 1635 metais. 1650 metais buvo pašventinta ir vienuolyno bažnyčia. Po dviejų šimtų metų, po Lapkričio sukilimo, caro Nikolajaus I įsaku 1831 metais vienuolynas, kaip ir daugybė kitų Lietuvoje, buvo uždarytas ir vėliau pritaikytas kareivinėms, o vienuolyno bažnyčią rusai persitvarkė į cerkvę. Okupantų karių šešėlis lydėjo vienuolyną iki pat pabaigos. Rusų kareivinėse I pasaulinio karo metais įsikūrė vokiečių dalinys, lenkmečiu bazavosi lenkų kariuomenės būrys, o 1940 metais vėl grįžo rusai. II pasaulinio karo metais vokiečiai čia įsteigė koncentracijos stovyklą, o karui baigiantis — viską susprogdino.

Valkininkų vienuolyno griuvėsiai ir maletas

Valkininkų vienuolyno istorijoje būta ir savų tragiškų įvykių. 1700 metais Lietuvoje vyko pilietinis karas tarp Sapiegų ir Valkininkų konfederaciją sudariusios bajoriškos opozicijos, kovojusios prieš Sapiegų giminės pozicijas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir norėjusios apriboti Sapiegų valdžią. Tų metų lapkričio 18 dieną laukuose tarp Valkininkų ir Lieponių įvyko Valkininkų mūšis. Valkininkų konfederacijos pusę sudarė keturi tūkstančiai karių, o Sapiegų pajėgos, kurioms vadovavo LDK didysis arklidininkas Mykolas Pranciškus Sapiega, Vilniaus vaivados ir LDK didžiojo etmono Kazimiero Jono Sapiegos, to paties, kuris pastatė Antakalnyje Sapiegų rūmus, sūnus, buvo perpus mažesnės. Mūšis truko kelias valandas, iš abiejų pusių žuvo po kelis šimtus žmonių.

Valkininkų mūšis tuom įamžintas ir Kristinos Sabaliauskaitės „Silva Rerum“ antrojoje knygoje, paminint, kad prie Valkininkų, brolžudiškame kare lietuvis prieš lietuvį, žuvo abu vyresnieji Uršulės Birontienės ir Jono Kirdėjaus Bironto sūnūs Jonas Motiejus ir Samuelis Jeronimas.

Po mūšio Mykolas Pranciškus Sapiega slėpėsi Valkininkų vienuolyne, tačiau girti bajorai jį surado ir čia pat vienuolyne sukapojo kardais. Po pralaimėjimo Sapiegos buvo nubausti infamija, arba garbės atėmimu, o jų dvarai konfiskuoti.

Valkininkų pranciškonų vienuolynas
Valkininkų vienuolyno vietoje

1998 metais vienuolyno teritorijoje pastatytas tautodailininko Juozapo Jakšto išdrožtas kryžius. Negaliu nepaminėti, kad liaudies meistras Juozapas Jakštas yra mano klasioko tėtis, o jo kryžius šioje vietoje — itin dera.

Kas nedera, tai netvarkingas industriškai kolchozinis vaizdelis kitoje kelio pusėje, kuris prašosi bent jau kokios gyvatvorės, kad akiai taip neskaudėtų.

Leave a Reply